عيادة يوسف بن خدة
المعهد الوطني للكلى
مصلحة الاستعجلات م.ا.ج
مصلحة الصيدلة م.ا.ج
ا
المركز الاستشفائي الجامعي
مركز امكافحة السرطان
مستشفى مفتاح
عيادة الاربعاء
مستشفى البليدة

 

 

LES PAVILLONS DES URGENCES

 

 

 

 

ETABLISSEMENT

PAVILLON D’URGENCE

DISCIPLINE

OBSERVATION

EPSP OULED YAICH

BOUARFA

MEDECINE GENERALE

CHIRURGIE DENTAIRE

H 24

BENYOUCEF BENKHEDA

MEDECINE GENERALE

H 24

SALEM MAHFOUD EX OULED YAICH

MEDECINE GENERALE

H 24

EPSP MOUZAIA

YAKHLEF ECHOUFE  MOUZAIA

MEDECINE GENERALE

CHIRURGIE DENTAIRE

H 24

LES WEEK END

OUED EL ALLEUG

MEDECINE GENERALE

H 24

EPSP BOUINAN

BOUINAN

MEDECINE GENERALE

H 24

YAKHLEF AMAR  BOUFARIK

MEDECINE GENERALE

H 24

CHEBLY

MEDECINE GENERALE

H 24

EPSP L’ARBAA

L’ARBAA

MEDECINE GENERALE

H 24

BOUGARA

MEDECINE GENERALE

H 24

MEFTAH

MEDECINE GENERALE

H 24


            Nvert2

hopital CHU BLIDA: (025) 20 90 46 a 49

samuSAMU:         (025) 41 09 09

Croissant-Rouge 50CROISSANT ROUGE:(025) 41 81 03/41 01 02

himayaPROTECTION CIVILE:(025) 40 23 21

Service Infectieux: (025) 47.14.10

Assistance Médicale Téléphonique:115

Assistance et Détresse Jeunesse:116