عيادة يوسف بن خدة
المعهد الوطني للكلى
مصلحة الاستعجلات م.ا.ج
مصلحة الصيدلة م.ا.ج
ا
المركز الاستشفائي الجامعي
مركز امكافحة السرطان
مستشفى مفتاح
عيادة الاربعاء
مستشفى البليدة

 

etablissement pubLIC HOSPITALIER DE BOUFARIK

Siege : 22, Rue des Freres Hamadouche Boufarik.

Standard :         025 47 14 10

Ligne Directe : 025 47 14 11

Fax :                  025 47 14 11

LISTE DES SERVICES LISTE DES UNITÉS lits  techniques
 Medecine Interne  Hommes
 Femmes

 32
 Maladies Infectieuses

 Urgence
 Hommes

 Femmes

 Enfants

 69
 Gyneco-Obstetrique  Gynecologie
 Maternite
 24
 Chirurgie Generale  Pediatrie
 Neonatologie
 46
 Pediatrie
 Hospitalisation
 Consultations et explorations
 35
 Pavillon des Urgences  UMC  10
 Anesthesie-Reanimation  Anesthesie
 Reanimation
 10

 

            Nvert2

hopital CHU BLIDA: (025) 20 90 46 a 49

samuSAMU:         (025) 41 09 09

Croissant-Rouge 50CROISSANT ROUGE:(025) 41 81 03/41 01 02

himayaPROTECTION CIVILE:(025) 40 23 21

Service Infectieux: (025) 47.14.10

Assistance Médicale Téléphonique:115

Assistance et Détresse Jeunesse:116